Jak zacząć?

Zdjęcie główne #980 - Jak zacząć?

Zostanie myśliwym nie należy do zadań najłatwiejszych, trzeba się trochę napocić (i to często dosłownie). Najtrudniejszą czynnością jest znalezienie sobie koła łowieckiego, które przyjmie Cię na staż kandydacki. Często koła są dosyć zamkniętą społecznością i niechętnie dopuszczają nowych do swojego grona. Warto w tym wypadku skorzystać ze znajomości wśród kolegów i rodziny. Warto pokazywać się i pomagać przy pracach i dać się myśliwym poznać. Jeżeli koło wyraża zgodę na to byś odbył w nim staż, to reszta leży już w Twoich rękach.


Oto sześć etapów jakie musisz przejść, by móc nazywać się myśliwym:


1.    Złożenie wniosku o przyjęcie na staż
Do zarządu koła musisz złożyć odpowiedni wniosek o przyjęcie na staż. Druk znajdziesz na stronie PZŁ TUTAJ
Jeżeli nie jesteś w stanie nawiązać kontaktu z kołem łowieckim, udaj się do zarządu okręgowego PZŁ. Po wyrażeniu chęci przynależności do PZŁ zarząd okręgowy skieruje Cię do koła lub ośrodka hodowli zwierzyny w celu odbycia stażu.


Koło może przyjąć uchwałę nie przyjmującą Cię, natomiast zarząd okręgowy ma obowiązek wskazać miejsce odbywania stażu.


2.    Staż kandydacki
Koło łowieckie po uchwaleniu przyjęcia Cię na staż, informuje o tym zarząd okręgowy, który wprowadza Twoje dane do systemu ewidencji. Zostaje Ci przydzielony myśliwy wprowadzający. Odbierasz wtedy dziennik stażysty, w którym znajdzie się przebieg stażu. W trakcie bycia kandydatem zdobywasz potrzebną wiedzę łowiecką, integrujesz się z członkami koła. Bierzesz też czynny udział w budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny czy innych pracach na rzecz koła. W polowaniach uczestniczysz jako naganiacz lub obserwator. Staż trwa rok czasu.


3.    Szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ
Po ukończeniu stażu (lub też w jego trakcie) musisz odbyć szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ. Zdobywasz tam wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu łowiectwa. Podczas weekendowych zjazdów poznasz też zakres zagadnień na egzamin teoretyczny, a także odbędziesz treningi strzeleckie.


4.    Egzaminy na kandydatów na członków PZŁ
Egzamin składa się z trzech części:

Egzaminu pisemnego składającego się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów.

Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.

Sprawdzianu strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy i obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Natomiast z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.


5.    Przyjęcie na członka PZŁ
Po zakończeniu wszystkich egzaminów, na których uzyskałeś wynik pozytywny, musisz złożyć deklarację członkowską i wpłacić wpisowe w zarządzie okręgowym. Po spełnieniu tych warunków, na mocy uchwały podjętej przez zarząd okręgowy, stajesz się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.


6.    Wydanie pozwolenia na posiadanie broni
Gdy jesteś już członkiem PZŁ występujesz o pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Składasz podanie i inne wymagane dokumenty do Komendy Wojewódzkiej Policji. Po pozytywnych opiniach lekarzy i policji dostajesz pozwolenie na broń.