Język Łowiecki

Zdjęcie główne #981 - Język Łowiecki

A


Ambona - obiekt myśliwski o budowie wieżyczki, posiada ścianki i zadaszenie

Anons - głos psa sygnalizujący znalezienie zwierzyny

Aportowanie - przynoszenie przez psa upolowanej zwierzyny

Automat - samopowtarzalna broń myśliwska

Awantaż - odchylenie kolby od osi lufy

 

B


Babrzysko - miejsce kąpieli dzików i jeleni

Badylarz - samiec łosia o porożu w formie odnóg

Badyle - nogi jelenia, łosia lub daniela

Bałwanek - kukła dzikiej kaczki puszczana na wodę by wabić inne kaczki

Baran - samiec muflona

Barłóg - legowisko dzików lub niedźwiedzi

Bartnik - niedźwiedź

Basior - dorosły samiec wilka

Basista - jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku

Bączek - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej

Bąkać - wydawanie głosu przez psy gończe po znalezieniu tropu

Bekowisko - okres godowy danieli lub miejsce godów danieli

Berło - drążek na który sadza się ptaka łowczego

Biała stopa - teren pokryty śniegiem

Biegi - nogi dzika

Bielenie - zdejmowanie skóry z upolowanego zwierzęcia

Blaski - inaczej trzeszcze - oczy zająca

Bobki - odchody zająca

Bobrowanie - przeszukiwanie terenu przez zwierzęta

Bok - inaczej nadlufka - broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych pionowo

Bokobrody - kępki dłuższych włosów, wyrastające na policzkach rysia, dzika, jenota

Breneka - nabój kulowy do broni śrutowej

Broda - narośl pokryta dłuższym włosem, zwisająca pod szyją łosia, dolna część grzywy jelenia byka

Bródka - krótkie piórka u nasady ogona słonki, element ozdobny kapelusza myśliwskiego

Bruzda - wgłębienie na tykach poroża jeleniowatych, wgłębienie w profilu gwintowania lufy

Buchtowanie - rycie w ziemi przez dziki w poszukiwaniu żeru

Buchtowisko - miejsce zryte przez dziki

Bukowisko - okres godowy i miejsce godów łosi

Bulgot - głos wydawany przez koguty cietrzewia podczas toków

Byk - nazwa samca jelenia, daniela, łosia lub żubra

Byk stadny - jeleń byk, władający chmarą w okresie rykowiska

 

C


Cap - samiec kozicy

Cewki - nogi sarny

Chłyst - młody jeleń byk, który w czasie rykowiska przebywa w pobliżu chmary / młody byk jeleń, który nie bierze udziału w rykowisku / młody samiec jelenia, odganiany przez byka do chmary łań

Chmara - stado żubrów, jeleni, łosi, danieli

Chorągwie - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia w czasie wycierania

Chrap - głos łosia byka w czasie bukowiska

Chrapanie - głos wydawany przez słonkę w trakcie lotu godowego (ciągu)

Chrapy - nozdrza żubra, zwierzyny płowej, muflona, kozicy

Chwost - ogon muflona lub pęk długich włosów na końcu ogona dzika

Chyb - długa i gęsta szczecina na grzbiecie dzika

Ciąg - przelot dzikich kacze lub gęsi na wodę rano lub wieczorem, lot godowy słonek

Ciągnięcie - powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów

Ciec - ucieczka piesza kuraków

Ciecier - cietrzew kogut

Ciecieruk - młody cietrzew kogut

Cieciorka - kura cietrzewia

Cieczka - okres godowy lisów, wilków, borsuków, jenotów, psów

Cieki - nogi kuraków, np. u kuropatwy

Cielę - żubr, jeleń, daniel w pierwszym roku życia

Ciołek - roczny byczek łosia, jelenia lub daniela

Cuch - węch psa myśliwskiego

Czarna stopa - teren pozbawiony pokrywy śnieżnej

Czemchanie - wycieranie poroża ze scypułu

Czochrać się - wycieranie o drzewa jeleni lub dzików

Czternastak - jeleń byk o siedmiu odnogach na każdej tyce

Czterodwudziestak - jeleń byk mający po dwanaście odnóg na każdej tyce

Czuszykanie - głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków

Czyrykanie - głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy

 

D


Darniak - samiec sarny (rogacz) o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy

Dławienie - duszenie zwierzyny przez drapieżniki czworonożne

Dolny wiatr - charakterystyczny sposób pracy psa myśliwskiego, z głową przy ziemi

Dołowanie - umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania

Dryling - trójlufowa broń myśliwska o różnym układzie luf

Dubeltówka - śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych poziomo obok siebie

Dublet - ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi strzałami

Dwudziestak - jeleń byk o dziesięciu odnogach na jednej tyce

Dwudziestka - myśliwska broń śrutowa kaliber 20

Dwunastak - jeleń byk o sześciu odnogach na jednej tyce

Dwunastka - myśliwska broń śrutowa kaliber 12

Dwururka - inaczej dubeltówka

Dyndać - o lisie, borsuku wilku lub jenocie - biec truchtem

Dziesiątak - jeleń byk o pięciu odnogach na jednej tyce

Dzikarz - pies myśliwski używany do polowań na dziki

Dziwerówka - strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali damasceńskiej

 

E


Ekspres - łamana broń myśliwska kulowa o dwóch lufach

Elaboracja - własnoręcznie wykonywanie śrutowej amunicji myśliwskiej

Eżektor - wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej

 

F


Fafle - obwisłe górne wargi psa myśliwskiego - wyżła

Fajki - kły dzika rosnące w górnej szczęce

Farba - krew zwierzyny

Farbowanie - krwawienie zwierzyny po strzale

Fartuszek - pęk jasnych włosów przy sromie sarny

Fiołek - gruczoł zapachowy u lisa, znajdujący się przy nasadzie ogona

Fladrować - zakładać fladry

Fladry - sznury z zamocowanymi kawałkami czerwonego płótna używane do polowań na wilki

Flagi - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia w trakcie wycierania poroża

Flanka - skrzydło myśliwych zagięte w kierunku miotu

Flankować - obstawiać stanowiska na flankach

Flinta - inne określenie strzelby myśliwskiej

Fuzja - inne określenie strzelby myśliwskiej

 

G


Gach - dorosły samiec zająca

Gamrat - odyniec w okresie huczki

Gawra - zimowe legowisko niedźwiedzia

Ględzenie - głos wydawany przez łanię

Głuszak - pisklę głuszca

Głuszka, głuszyca - samica głuszca

Gomółka - samiec okresowo nie posiadający poroża

Górny wiatr - sposób pracy psa myśliwskiego, z głową uniesioną

Grandle - szczątkowe kły w szczęce u jeleniowatych

Grzęzy - wymiona samic łosia i jelenia

Guzik - zwykle pierwsze poroże kozła

Guzikarz - młody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków, guzików

Gwizd - ryj dzika

 

H


Haki - poroże kozicy

Huczka - okres godowy u dzików

 

I


Igły - rogowe igiełki u leśnych kuraków wyrastające po bokach palców, zanikające po tokach

 

J


Jasła - drabina na którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej

Jaźwiec - borsuk

Jucha - krew niedźwiedzia

 

K


Kaban - duży dzik

Kaptur - nakrycie głowy ptaka łowczego

Karmisko - miejsce stałego dokarmiania zwierzyny

Kęsy - zęby u drapieżników

Kiść - zakończenie ogona żubra

Kita - ogon lisa

Klapak - nielotna młoda lub nielotna dojrzała kaczka w okresie zmiany upierzenia

Klapanie - pierwsza z czterech części pieśni tokowej głuszca

Klaskanie, korkowanie - trzecia zwrotka pieśni głuszca

Klępa - samica łosia, łosza

Kniazienie - odgłos wydawany przez wystraszonego zająca

Kniejówka - broń myśliwska o dwóch lufach kulowej i śrutowej

Kocica - samica zająca

Kocięta - młode zająca

Komora - klatka piersiowa u zwierzyny

Korona - zwieńczenie poroża jelenia w formie minimum trzech odnóg

Kot - samiec zająca

Kotlina - zagłębienie wygrzebane w ziemi, legowisko zająca

Koza - samica sarny

Kozioł - samiec sarny

Kraczka - inaczej pastorał, przenośna podpórka do broni

Krykucha - dzika kaczka wyhodowana w niewoli, wykorzystywana do wabienia kaczorów na wiosennych polowaniach w okresie godów

Kucharka - pierwsza kaczka przybywająca na zloty

Kulka - haczyk służący do patroszenia ptactwa

Kulkowanie - patroszenie tuszki ptaka za pomocą kulki

Kwadruplet - oddane cztery celne następujące po sobie strzały

Kwiat - ogon zwierzyny płowej i borsuka

Kwiatek - biała sierść na końcu ogona lisa

 

L


Lampy - oczy wilka

Latarnia - głowa wilka

Licówka - łania przewodniczka

Linia - szereg myśliwych na polowaniu zbiorowym

Linijka - pojazd konny, służący do podwożenia myśliwych w trakcie polowania

Lira - ogon cietrzewia

Liszka - samica lisa

Liściarka - zebrane i zasuszone pędy drzew i krzewów, wykładane w zimie jako karma

Lizawka - urządzenie łowieckie instalowane w terenie, służące do wykładania soli dla zwierzyny

Locha - samica dzika

Loftki - gruby śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany do polowania na wilki

Loty - skrzydła ptaków

Lustro, lusterko - jasna sierść na pośladkach u zwierzyny płowej, u nasady ogona

 

Ł


Łania - samica jelenia, daniela

Łańka - młoda łania, nie prowadząca cielaka

Łopatacz - samiec łosia, o porożu w formie łopat

Łopaty - forma poroża łosia i daniela w postaci szerokich, spłaszczonych powierzchni zwieńczonych licznymi sękami

Łosza - samica łosia, klępa

Łoszak - młody łoś

Łyżka - młody łoś

 

M


Malowanie - wycieranie się dzików i jeleni o drzewa po wyjściu z babrzyska

Mamrotanie - mruczenie niedźwiedzia

Marcowanie - okres godowy u rysia i żbika

Marczak - zając urodzony w marcu

Markowanie - zaznaczanie przez wyżła obecności zwierzyny

Matecznik - bezpieczna ostoja zwierzyny

Medalion - trofeum w formie spreparowanej głowy z szyją zwierzęcia

Mener - przewodnik psa myśliwskiego

Mieszek - wabik na przepiórki

Mięsiarz - pogardliwe określenie myśliwego za wszelką cenę dążącego do zdobycia zwierzyny, nieetyczny myśliwy, kierujący się głównie chęcią pozyskania tuszy

Mykita - lis

Mikot - wabik używany do wabienia kozłów

Miot - część terenu podczas polowania zbiorowego / młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży / kolejne z pędzeń na polowaniu zbiorowym

Mnich - jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów / samiec nie posiadający poroża

Możdżeń - wyrostek kostny na czaszce jeleniowatych na którym nasadzane jest poroże

Muszla - przyrząd do wabienia jeleni byków w okresie rykowiska

Myłkus - samiec zwierzyny płowej o porożu wyraźnie zniekształconym

Myszka - młody piżmak

 

N


Na kulawy sztych - określenie zwierza który wychodzi w kierunku myśliwego na ukos z przodu

Na pomyka - sposób polowania na zające, polegający na tym, że myśliwy idzie przed siebie i strzela do napotkanej zwierzyny

Na sztych - określenie zwierza który wychodzi w kierunku myśliwego na wprost z przodu

Nadlufka - broń myśliwska o lufach ułożonych pionowo

Nadoczniak - druga odnoga wieńca jelenia byka lub łopaty daniela

Naganiacz - pomocnik myśliwego, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny

Naganka - naganiacze uczestniczący w polowaniu zbiorowym, płoszący zwierzynę w kierunku myśliwych

Narogi - jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej

Narzynacz - pies myśliwski gryzący ubitą zwierzynę

Nazimek - młody zając urodzony jesienią (michałek)

Nemrod - żartobliwa nazwa myśliwego

Nęcisko - miejsce wyłożenia przynęty dla zwierzyny łownej

Niedokuna - młoda kuna

Niedolisek - młody lis

Niekoronny - jeleń byk noszący wieniec, którego tyki nie mają koron

Nielot - młody ptak nie umiejący latać lub dorosły w okresie pierzenia

Nogawice - gęste upierzenie na zgrzebłach głuszca

Norowce - psy myśliwskie przeznaczone do pracy w norach

 

O


Obcierka - strzał raniący powierzchownie zwierza

Objazd - sposób polowania szczególnie na lisa, polegający na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny tak aby zbliżyć się na odległość strzału

Okładanie - przeszukiwanie przez psa myśliwskiego pola w celu wystawienia lub wypłoszenia ptactwa

Oczniak - pierwsza od róży odnoga wieńca jelenia i łopaty daniela

Oczyć - rozglądanie się zwierzyny

Odbić - odłączyć się od stada

Odnoga - odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych

Odprzodówka - dawna broń myśliwska ładowana od przodu

Odtrąbić - grać na sygnałówce, sygnały zakończenia polowania lub na śmierć ubitej zwierzyny

Odtylcówka - broń myśliwska ładowana od tyłu

Odwiatr - woń wydzielana przez zwierzynę

Odyniec - samiec dzika powyżej 4 lat

Odzew - odezwanie się na trąbce, w odpowiedzi na sygnał myśliwski

Oganiać - obieganie przez jelenia byka chmary łań w czasie rykowiska

Okno - otwór wejściowy do nory lisa

Omyk - ogon zająca

Opalone - brązowe lub czarne zabarwienie oręża dzika i haków jelenia

Opierak - trzecia od czaszki odnoga w porożu jelenia

Opolować - objąć polowaniem część łowiska

Oręż - trofeum myśliwskie z dzika - szable i fajki, czasem wieniec jelenia

Organista - młody jeleń byk, który pierwszy rozpoczyna rykowisko

Osacznik - dawna nazwa naganiacza

Osada - łoże broni

Osadzanie zwierzyny - zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa

Osiemnastak - jeleń byk o dziewięciu odnogach na każdej tyce

Oskrzydlić - postrzelić ptaka w skrzydło

Osmużać - obielić zająca lub królika (ściągnąć skórę)

Ostatni kęs - włożony w pysk strzelonej zwierzyny fragment złomu, zielona część rośliny, którą wkłada się upolowanej zwierzynie roślinożernej do pyska

Ostęp - część lasu z ostoją zwierzyny

Ostoja - teren stałego przebywania zwierzyny

Ostroga - wyrostek z tyłu odnóży kuraków / pierwszy sęk łopaty daniela

Oszczek - szczekanie psa myśliwskiego, sygnalizującego znalezienie lub wytropienie zwierzyny

Oślada - trop kuny na śniegu

Otok - długa smycz służąca do prowadzenia psa myśliwskiego

Otrąbić - ogłosić koniec polowania sygnałem myśliwskim

Otropić - ustalić miejsce przebywania zwierzyny za pomocą tropów

Owca - samica muflona

 

Ó


Ósmak - jeleń byk z wieńcem o czterech odnogach na każdej tyce

 

P


Padać w ogniu - zwierzyna, która po strzale pozostaje na miejscu

Paprać się - piaskowa kąpiel ptaków

Paprzysko - miejsce piaskowych kąpieli ptaków

Paradoks - gwintowanie zakończenie lufy w broni śrutowej

Parkoty - okres godowy zajęcy

Parostki - poroże sarny kozła

Pasynek - odnoga na łopacie łosia

Paszcza - otwór gębowy niedźwiedzia, rysia, wilka i psa

Paśnik - drewniana konstrukcja służąca do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym

Patrochy - niejadalne wnętrzności zwierzyny

Patroszenie - usuwanie wnętrzności strzelonej zwierzyny

Perły - zgrubienia i wyrostki na tykach jelenia i rogacza

Perukarz - kozioł o zdeformowanym porożu w kształcie narośli, zwykle pokrytej scypułem, przypadłość często związana z chorobą jąder lub ich utratą

Pędzel - kiść włosów na organach płciowych byka, tryka i dzika

Pędzelek - kępka włosów na uchu rysia

Pędzenie - naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych

Pętla - krótkie rzemyki służące przytrzymaniu ptaka łowczego / splątane tropy zająca na śniegu

Pianie - wydawanie ostrego głosu przez koguta bażanta

Piastun - młody niedźwiedź, samiec pozostający z matką do następnego roku

Pielesz - gniazdo ptaka drapieżnego

Pierzenie się - wymiana upierzenia u ptaków

Pies - samiec borsuka, lisa i jenota

Pióro - nazwa ptactwa łownego

Piszczeć - wydawanie głosu przez kozę

Plusk - kielnia - ogon bobra

Płaszcz - pancerz - zewnętrzna powłoka pocisku kulowego

Płochacz - pies myśliwski do płoszenia zwierzyny z zarośli

Płowa zwierzyna - jelenie, sarny, łosie i daniele

Pniaki - haki - grandle

Pocisk - rażąca część naboju myśliwskiego

Podchód - sposób polowania, podchodzenie zwierzyny na odległość strzału

Podeszwa - spód stopy niedźwiedzia

Podjazd - rodzaj polowania, polegający na podjeżdżaniu do zwierzyny przez myśliwego furmanką lub saniami

Podkładacz - myśliwy, który naprowadza psy na trop zwierzyny

Podkowa - brązowy łuk na piersi kuropatwy

Podlot - młody ptak, zaczynający latać

Podpórka - laska lub rozwidlony drążek do podparcia broni przy strzale

Podprowadzać - zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną

Podryw - sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego

Podrywać się - zrywanie się ptaków do lotu

Podstrzelić - strzelać do zwierzyny wychodzącej na sąsiada, podczas polowania zbiorowego

Poduszka - inaczej baka - wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której przykłada się policzek

Pojedynek - samiec zwierzyn, wiodący samotny tryb życia

Pokot - rozkład - ogół upolowanej zwierzyny, ułożony na zakończenie polowania z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków

Polano - wiecha - ogon wilka

Pole - określenie wieku psa myśliwskiego, pole = rok życia psa

Pomiatać - wydawać potomstwo, u psów, borsuków, wilków i lisów

Pomruk - głos wydawany przez jelenia byka i borsuka

Pomykać - biec (o lisie, zającu i króliku)

Ponowa - świeży opad śniegu

Poprawka - drugi strzał do tej samej zwierzyny

Poroże - wyrostki kostne, nasadzane na możdżeniach u jeleniowatych, zrzucane corocznie i ponownie nasadzane

Poryk - jednorazowy, głośny ryk jelenia byka

Poskromić - zmusić ptaka łowczego do poddania się woli układającego

Posoka - farba - krew zwierzyny grubej

Posokowiec - pies myśliwski pracujący na farbie

Postrzał - miejsce trafienia zwierzyny

Postrzałek - ranny zwierz

Posyp - daszek - paśnik dla kuropatw lub bażantów

Prawka - prawa lufa broni myśliwskiej

Prosić się - wydawanie potomstwa przez lochę

Prośna - ciężarna locha

Przechera - sprytny lis

Przecinka - wycięta w lesie wizura lub ścieżka

Przelatek - dzik urodzony w ubiegłym roku, czyli będący w drugim roku życia

Przelot - wiosenne i jesienne wędrówki ptaków do miejsc lęgowych lub na zimowiska

Przesadzić - przeskakiwanie zwierzyny przez linię myśliwych

Przesmyk - stałe miejsca przechodzenia zwierzyny zmieniającej ostoję

Przestęp - trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego

Przetrzebić - zmniejszyć znacznie liczbę zwierzyny

Przewód - kanał w lufie

Przeziernik - przyrząd celowniczy z otworem w środku, zastępuje szczerbinkę

Przezimek - zwierzyna urodzona poprzedniego roku

Przodownica - łania, locha, owca prowadząca chmarę, watahę, stado

Przybitka - korek z wojłoku lub tektury oddzielający śrut od prochu

Przyrzut - szybkie przyłożenie broni do ramienia

Przyspiesznik - urządzenie zmniejszające opór języka spustowego przy oddawaniu strzału

Przystrzelanie broni - wyregulowanie przyrządów celowniczych na strzelnicy

Ptak łowczy - ptak drapieżny, używany do polowań

Ptaszarnia - pomieszczenie dla ptaków łowczych

Ptaszniczka - długa myśliwska broń palna, używana do polowań na ptaki

Pudlarz - myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

Pudło - chybiony strzał

 

R


Racica - rozdwojone kopyto zwierzyny płowej, żubra, kozicy, muflona i dzika

Raciczki - szpile - wyrostki rogowe znajdujące się powyżej racic

Rakieta - zaznaczenie strzału komorowego przez zwierzynę płową, podskok

Rant - kryza

Rapcie - racice dzika

Rapeta - noga dzika

Remiza - porośnięty krzewami i drzewami teren wśród pól

Repetier - powtarzalna, kulowa broń myśliwska

Repetować - przeładować broń po oddaniu strzału

Roczniak - jednoroczne zwierzę

Rogacz - kozioł - samiec sarny

Rogi - kostne wyrostki z pochwami rogowymi na kościach czołowych żubra, kozicy i muflona

Rogować - uderzać rogami, dotyczy również zwierzyny płowej

Rosochy - poroże łosia

Rozdęcie - uszkodzenie lufy polegające na rozszerzeniu średnicy lufy

Rozkład - pokot - ogół upolowanej zwierzyny, ułożony na zakończenie polowania z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków

Rozładowanie - wyjęcie naboi z komory nabojowej i magazynka

Rozłoga - rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej

Rozpórka - prawidło do suszenia skór zwierząt futerkowych

Róg - wabik na jelenia / trąbka myśliwska / wyrostek czołowy u pustorogich

Róża - pierścień kostny otaczający tykę u nasady w porożu zwierzyny płowej

Róża daszkowa - róża o spadzistym kształcie

Rudel - stado saren

Ruja - okres godowy

Rujowisko - zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela, w którym odbywa się krycie łań

Rusznikarz - rzemieślnik, zajmujący się wyrobem lub naprawą broni palnej

Ruszyć - wypędzić zwierzynę z ostoi

Ryk - głos jelenia byka podczas rykowiska

Rykoszet - odbicie się kuli lub śrutu od przeszkody (drzewa, kamienia) zmieniające kierunek lotu

Rykowisko - okres godowy jeleni

 

S


Sady - zlatywanie się w jedno miejsce kaczek

Sadyba - koliba, kwatera myśliwska

Sadzić - szybki bieg zwierzyny

Samura - stara samica dzika, żyjąca samotnie

Sarnina - dziczyzna z sarny

Scypuł - owłosiony, ukrwiony naskórek pokrywający formujące się poroże

Sekundowanie - naśladowanie przez wyżła innego psa, który wystawia zwierzynę

Selekt - zwierzę kwalifikujące do odstrzału selekcyjnego, np. z powodu słabych cech dziedzicznych

Sęki - rogowe palczaste odrosty na łopatach łosia i daniela

Sfora - kilka lub kilkanaście psów gończych

Sidło - kłusownicza pętla z drutu do łapania zwierzyny

Siodło - biała plama po obu stronach grzbietu muflona

Siuta - koza, samica sarny

Skałkówka - dawna broń myśliwska

Skarmiać - zużycie karmy do karmienia zwierzyny

Skład - dopasowanie broni do strzelca

Skłuć - dobić kordelasem postrzałka

Skłusować - pozyskać nielegalnie zwierzynę

Skoki - nogi zająca / część nóg ptaka

Skolenie - głos lisa

Skrom - tłuszcz zająca i królika

Skromny - tłusty

Skrzekot - niepłodny mieszaniec cietrzewia i głuszca

Skrzydła - flanki - ustawiane pod kątem prostym do linii myśliwych, krańcowe stanowiska

Słuchy - uszy dzika, zająca i królika

Słupek - siad na tylnych skokach zająca lub królika

Smuż - skóra zająca i królika

Smycz - rzemień lub linka do prowadzenia psa przy nodze

Sokolnik - polujący z ptakami łowczymi lub je układający

Solnik - lizawka

Spadły - słaby wychudzony zwierz

Spałowanie - zdzieranie zębami przez jelenie, łosie i daniele, kory z drzew

Spłonka - część naboju myśliwskiego, służąca do zapalenia prochu

Spudłować - nie trafić do zwierzyny

Spust - język spustowy broni myśliwskiej

Stanowić - zatrzymanie przez psy gonionego zwierza, dające możliwość dojścia i oddania strzału myśliwemu

Stanowisko - miejsce gdzie myśliwy oczekuje na zwierza

Starka - samica ptaka wodząca młode

Stawka - noga lisa i borsuka

Stękanie - głos byka jelenia i łosia, przypominający stękanie

Stopa - określenie powierzchni ziemi podczas polowania

Stopka - zakończenie kolby broni myśliwskiej

Stożek przejściowy - zwężanie się przewodu lufy za komorą nabojową

Stójka - zatrzymanie się psa legawego w charakterystycznej pozie przed zwietrzoną zwierzyną

Stroik - wabik na ptaki

Strugi - przednie siekacze zająca i królika

Strychulec - krótko obcięty ogon wyżła niemieckiego

Strzałowe - opłata za pozyskaną zwierzynę

Strzelba - śrutowa broń myśliwska

Strzelony - zwierz trafiony śmiertelnie

Strzyże - wąsy, włosy u nasady nosa zająca

Suka - samica psa, lisa, jenota lub borsuka

Suknia - sierść zwierzyny płowej i dzika

Sygnałówka - trąbka myśliwska do grania sygnałów myśliwskich

Syk - jeden z głosów cietrzewia, wydawany podczas toków

Szabas - przerwa w tokach cietrzewia podczas wschodu słońca

Szable - kły dzika wyrastające z dolnej żuchwy

Szarak - zając

Szarawary - długie włosy obrastające uda ssaków drapieżnych

Szarża - atak dzika

Szczecina - włosy na ciele dzików

Szczek - głos wydawany przez psy, lisy i sarny

Szczenna - ciężarna suka

Szczerbinka - część przyrządów celowniczych otwartych na lufie broni myśliwskiej

Szczotki - igły - piórka u nóg koguta głuszca w okresie godowym

Szczwacz - osoba układająca charty i ogary

Szczwać - polować z chartami

Szczwany - zwierz doświadczony, chytry

Szczypce - dawniej kleszcze do łapania borsuków żywcem

Szesnastak - jeleń byk o ośmiu odnogach na tykach

Szesnastka - myśliwska broń śrutowa kaliber 16

Szlak - droga, którą często ciągnie zwierzyna

Szlakować - tropić zwierzynę

Szlifowanie - czyhitanie, głucha pieśń - ostatnia zwrotka pieśni głuszca

Sznur - trop wilka lub lisa

Szóstak - Samiec zwierzyny płowej mający po trzy odnogi na każdej z tyk

Szpicak - samiec z rodziny jeleniowatych w pierwszym porożu bez odnóg

Szpile - raciczki

Szpony - palce ptaków drapieżnych, uzbrojone w pazury

Sztucer - myśliwska broń kulowa z gwintowaną lufą

Sztuka - pojedynczy zwierz

Szydlarz - samiec z rodziny jeleniowatych w drugim porożu bez odnóg

Szydło - tyka jeleniowatych pozbawiona odnóg

Szyjka - najwęższa część łoża, służąca za uchwyt broni

Szyna - połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej

 

Ś


Ściągać - wolne dochodzenie psa do zwietrzonej zwierzyny

Ścinka - sierść zwierza obcięta kulą w miejscu trafienia

Ślad - dawniej trop / znak pozostawiony przez zwierzynę, często odchody

Ślepia - oczy drapieżników

Ślimy - rogi muflona

Śrut - ołowiane kulki, składowa część naboju śrutowego

Śrutówka - myśliwska broń śrutowa

Świeca - pionowy lot śmiertelnie postrzelonego ptaka / skok zwierzyny płowej, rażonej strzałem na komorę

Świece - oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika

Świst - głos wydawany przez wydry w okresie godowym / ostrzegawczy głos wydawany przez muflony, kozice i tchórze / odgłos skrzydeł przecinających powietrze

Świstanie - głos wydawany przez słonkę w czasie ciągu

 

T


Tabakiera - zakończenie gwizdu, nos u dzika

Tabun - duże stado dzikich gęsi lub kaczek

Talerz - lustro, chusteczka, serwetka - biała plama na zadzie jeleniowatych

Tarzać się - kąpać się w piasku, dotyczy jeleni i dzików

Tarzawisko - suche, piaszczyste miejsce, w którym tarzają się jelenie i dziki

Teriery - grupa psów myśliwskich, używana do polowań jako dzikarze, płochacze i norowce

Toki - gra godowa ptaków

Tokowik - ptak, który pierwszy odzywa się na tokowisku

Tokowisko - sadowisko - teren na którym ptaki odbywają gody

Ton główny - korkowanie - trzecia zwrotka pieśni głuszca

Trelowanie - druga zwrotka pieśni głuszca

Tresura - układanie psa myśliwskiego

Trofeum - spreparowane części zwierzyny łownej

Troki - pętle, rzemienne lub sznurowe, do noszenia ubitego ptactwa

Trop - odciski stóp zwierząt na śniegu lub na ziemi

Trop sfarbowany - trop farbującej zwierzyny

Trop wejściowy - trop prowadzący do tropionego miotu

Trop wyjściowy - trop prowadzący na zewnątrz tropionego miotu

Tropienie - śledzenie zwierzyny po tropach / dochodzenie postrzelonej zwierzyny

Trójlufka - trzylufowa broń myśliwska

Tryplet - trzy celne strzały jednego myśliwego do różnych celów

Trzebienie - usuwanie jąder ubitej zwierzynie

Trzeszcze - oczy zająca

Trzewik - skórzana, czasem gumowa nakładka na kolbę, służąca do przedłużenia kolby lub amortyzowania odrzutu

Trzymać - osaczenie zwierzyny przez psy myśliwskie

Tumak - kuna leśna

Turzyca - sierść zająca, królika

Tusza - ciało upolowanej zwierzyny grubej

Tuszka - ciało upolowanej zwierzyny drobnej

Tyka - główna część poroża jeleniowatych, z której wyrastają odnogi lub łopaty

 

U


Ubić - ustrzelić zwierzynę

Ubranie - ubarwienie ptaków

Uciąć - nagle przerwać pieśń tokową

Udziec - udo zwierzyny grubej

Ukrócić - przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni

Uperlenie - wyrostki kostne pokrywające parostki kozła i tyki jelenia byka

Uroczysko - odludne miejsce w kniei

Usmoł - dzik o sukni oblepionej żywicą

Ustrzelić - ubić zwierzynę

Uszy - czuby z piór wyrastające z tyłu głowy samca bataliona

Uwabić - nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę

 

W


Wab - wabienie - naśladowanie przez myśliwego głosów zwierząt lub ptaków, mające na celu zbliżenie się lub sprowokowanie do odezwania się

Wabidło - przyrząd do wabienia ptaka łowczego

Wabik - przyrząd do wabienia zwierzyny łownej

Wachlarz - ogon koguta głuszca

Wadera - wilczyca - samica wilka

Waga - stała ścieżka zwierzyny

Walić - iść na myśliwego

Warchlak - dzik w pierwszym roku życia

Warczenie - odgłosy wydawane przez rysia w okresie godów

Warowanie - pozycja psa, leżenie

Wataha - stado wilków lub dzików

Węglarz - lis o ciemnym ubarwieniu pyska i stawek

Wiatr - węch psa myśliwskiego

Widlica - rozwidlenie odnogi lub tyki u jeleniowatych

Widłak - samiec zwierzyny płowej posiadający dwie odnogi na tykach poroża

Widłówka - młoda kuropatwa po utracie środkowych sterówek

Wiecheć - pędzel

Wieczny ósmak - jeleń byk, który z roku na rok powtarza poroże w formie ósmaka

Wielotykowiec - jeleń byk lub rogacz o porożu składającym się z więcej niż dwóch tyk

Wieniec - poroże jelenia byka

Wietrznik - nos zwierząt drapieżnych i psa

Wietrzyć - badać otoczenie za pomocą węchu

Wilczek - młody wilk

Wilczura - futro z wilczych skór

Wilczy chód - sposób poruszania się watahy wilków, polegający na stawianiu łap dokładnie w trop pierwszego wilka

Wilczy dół - stosowana dawniej pułapka na zwierzynę, głównie wilki

Wilczyca - wadera - samica wilka

Wiosła - nogi ptaków wodnych

Wizurka - przecinka w lesie, umożliwiająca obserwację lub oddanie strzału

Wlot - miejsce trafienia zwierzyny

Włóczenie - znoszenie przez borsuka ściółki do wyścielenia nory

Włóczka - wleczenie zabitego zwierzęcia w celu stworzenia tropu, do szkolenia psa lub zwabienia drapieżników

Wnyk - pętla do łapania zwierzyny, zastawiana przez kłusownika

Wodzić - prowadzić młode

Wtok - wgłębienie w łusce naboju kulowego

Wybębnić - wypłoszyć zwierzę z dziupli przez stukanie w pień drzewa

Wybijak - przyrząd do wybijania spłonki z łuski pocisku śrutowego

Wyciąg - urządzenie do wyciągania łuski z komory nabojowej

Wycie - głos wilka

Wyciec - ucieczka po ziemi ptaków łownych

Wycieranie poroża - ścieranie scypułu przez jeleniowate

Wycinek - dzik samiec w trzecim roku życia, u którego zaczynają wycinać się kły

Wyciskać - wygonić zwierzynę z kryjówki

Wykot - narodziny młodych u królika, zająca, sarny, kozicy i muflona

Wypalić - wystrzelić

Wyprzedzenie - zakład jaki daje się celując i strzelając do poruszającego się zwierzęcia

Wyrzutnik - eżektor - mechanizm wyrzucający łuski z komór nabojowych

Wystawić - wskazywać zwierzynę przez psa lub innego myśliwego

Wyżły - grupa psów myśliwskich

Wżery - wgłębienia w lufie powstałe wskutek działania rdzy

 

Z


Zabiegać - podbiegać na spotkanie z będącym w ruchu zwierzem

Zaciąg - opóźniony wystrzał, spowodowany niewłaściwym spalaniem się prochu

Zajady - kęsy

Zajęczyca - samica zająca

Zalegać - zatrzymanie się zwierzyny na wypoczynek

Zapady - wieczorne przyloty kogutów głuszca na tokowisko

Zarzynanie - zabijanie przez wilka zdobyczy

Zasadzanie głuszca - umiejscowienie zapadającego wieczorem głuszca

Zasiadka - oczekiwanie w ukryciu na zwierzynę

Zasięg - granica skutecznego strzału

Zaśnieżyć się - zagrzebywanie się w śniegu kuraków i zajęcy, podczas dużych mrozów

Zatrop - miejsce w pobliżu tropu wejściowego do miotu

Zaznaczenie strzału - reakcja ruchowa zwierzyny w zależności od miejsca trafienia

Zbarczyć - postrzelić ptaka w skrzydło

Zbuchtowana ziemia - kawałek ziemi, z którego została zdarta darń przez dziki

Zdołować - strzelić poniżej celu

Zestrzał - miejsce, w którym stało zwierzę w chwili przyjęcia kuli

Zew - ryk jelenia podczas rykowiska

Zgasić - ubić zwierza będącego w ruchu celnym strzałem

Zgórować - trafić powyżej celu

Zgrać - ustawić do oka przyrządy celownicze

Zgraja - wataha - stado wilków

Zgryzać - obgryzać pędy drzew

Zgrzebła - cieki

Zierniki - oczy ptaków

Zimować - przebywać w zimie w danym łowisku

Zimowisko - miejsce spędzania zimy ptaków wędrownych

Zloty - gromadzenie się ptaków w jednym miejscu

Złaja - łaja - kilka sfor ogarów, większa liczba dzikarzy

Złamać się - o ptaku trafionym czystym strzałem

Złom - gałązka odłamana (nie odcięta!) z drzewa lub krzewu charakterystyczna dla łowiska, w którym upolowano zwierzynę. Złom służy jako wyróżnienie myśliwego (order kniei), jako wyraz szacunku dla upolowanej zwierzyny (ostatni kęs) lub jako znak informacyjny (złom kierunkowy, tropowy, ostrzegawczy)

Złożyć się - przyjąć właściwą postawę strzelecką

Zostać w ogniu - o zwierzynie, padać na miejscu po celnym strzale

Zrulować - o zającu, zostać w ogniu

Zrzucać - pozbycie się poroża przez jeleniowate

Zrzut - tyka poroża zrzucona przez samce jeleniowatych

Zwierzyna czarna - dziki i muflony

Zwierzyna drobna - lisy, zające, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze i ptaki łowne

Zwierzyna gruba - łosie, jelenie, daniele, sarny, rysie, wilki, dziki

Zwierzyna płowa - łosie, jelenie, sarny i daniele

 

Ż


 

Żer - pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku

Żeremie - gniazdo bobrów

Żerować - zdobywać pokarm

Żerowisko - miejsce żerowania zwierzyny

Żmijka - lis o czarnym włosiu na podbrzuszu

Żmurek - lis o kasztanowym kolorze futra