Kalendarz myśliwski

Zdjęcie główne #982 - Kalendarz myśliwski
JELEŃ SZLACHETNY byki od dnia 21 sierpnia do końca lutego
łanie od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
cielęta od dnia 1 października do końca lutego
JELEŃ SIKA od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
DANIELE byki od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
łanie i cielęta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
SARNY kozły od dnia 11 maja do dnia 30 września
kozy i koźlęta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
DZIKI odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki przez cały rok
lochy od dnia 15 maja do dnia 15 lutego
MUFLONY tryki od dnia 1 października do końca lutego
owce, jagnięta od dnia 1 października do 15 stycznia
BORSUKI od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
TCHÓRZE I KUNY (leśne i domowe) od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
LISY od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok
NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE przez cały rok
PIŻMAKI od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich okręgów hodowlanych - przez cały rok
ZAJĄCE SZARAKI I DZIKIE KRÓLIKI od dnia 11 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
BAŻANTY koguty od dnia 1 października do końca lutego
kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
KUROPATWY od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
KACZKI (krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice) od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
GĘSI (zbożowe i białoczelne) od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia
GĘGAWY od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia
ŁYSKI od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
GOŁĘBIE GRZYWACZE od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
SŁONKI od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
JARZĄBKI od dnia 1 września do dnia 30 listopada

 

1. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy

2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy

3. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

4. Łosie (byki, klempy i łoszaki) objęte są całoroczną ochroną.