"Leśnik" i dzieci

Zdjęcie główne #73 - Edukacja ekologiczna dzieci
0
04.12.2015

Koło Łowieckie Leśnik podejmuje liczne przedsięwzięcia promujące zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Polegają one przede wszystkim na aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej wśród młodzieży szkolnej.

Nasze koło ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową w Nowicy. Prowadzimy liczne działania związane z udziałem w  ogólnopolskiej akcji Ożywić Pola. Wcześniej braliśmy udział w jej dwóch edycjach: „Rok kaczki” i „Rok sarny”. Dzięki podejmowaniu licznych działań na rzecz ochrony środowiska w obu dostaliśmy się do ścisłego finału. Obecnie bierzemy udział w kolejnej edycji tego konkursu „Roku bażanta”. Nasze koło zakupiło bażanty, które wypuściliśmy na tereny znajdujące się w naszym obwodzie.

W ramach działalności ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej założyliśmy z młodzieżą szkolne śródpolne remizy, które obecnie pielęgnujemy.

Dodatkowo nasze koło jest zaangażowane w praktyczne działania ekologiczne. Są to m.in.: pogadanki przybliżające łowiectwo; zbieranie żołędzi i zimowe dokarmianie zwierzyny; zakładanie koszy lęgowych dla kaczek.

Współpraca między kołem a dziećmi przynosi obopólne  korzyści. Uczniowie motywują nas swoją młodością, entuzjazmem oraz zaangażowaniem do licznych działań na rzecz środowiska, my natomiast wspieramy szkołę w organizacji konkursów i wyjazdów ekologicznych.

----------

Dorota Kreczmer