Plan polowań zbiorowych 2018/2019

Zdjęcie główne #151 - Plan polowań zbiorowych 2018/2019
0
08.10.2018

 

• Myśliwy, który chce wziąć udział w polowaniu zbiorowym, ma obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo co najmniej 3 dni przed polowaniem do prowadzącego polowanie (telefonicznie lub osobiście). Myśliwy niezgłoszony nie będzie mógł wziąć udziału w polowaniu.

• Myśliwy zapraszający gościa na polowanie zbiorowe, ma obowiązek zgłosić zapraszaną osobę na co najmniej 3 dni przed polowaniem do prowadzącego polowanie (telefonicznie lub osobiście). Za akceptację udziału gościa w polowaniu zbiorowym odpowiada i decyduje wyłącznie prowadzący polowanie. Osoba niezgłoszona lub jeśli prowadzący nie wyraził zgody na zaproszenie, nie będzie mogła wziąć udziału w polowaniu.

• Myśliwy zamierzający przywieźć ze sobą naganiacza zobowiązany jest powiadomić gospodarza polowania o tym fakcie co najmniej 3 dni przed polowaniem.

• Organizację dalszych polowań uzależnia się od stopnia realizacji planu pozyskania. Przekładający powyższy plan polowań zbiorowych uprzejmie zawiadamia, że zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminów polowań w zależności od stopnia realizacji planu odstrzału.

• Przypomina się, że udział w polowaniach zbiorowych jak i otrzymanie odstrzału indywidualnego jest możliwe tylko po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia o przystrzeleniu broni myśliwskiej na dany sezon.

• Przypomina się o uregulowaniu wszystkich należności wobec Koła, w tym również składek do PZŁ.

• Spotkanie myśliwych, naganki i środków transportu następuje o godzinie 7:30 w miejscu zbiórki.

•W łowiskach, w których ma się odbyć polowanie zbiorowe, wstrzymuje się wykonywanie polowań indywidualnych na
terenie lasu i jego obrzeżach na 3 dni przed tym polowaniem.