Historia

Zdjęcie główne #957 - Historia

Koło "Leśnik" powstało w wyniku podziału Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Kaszunach mocą uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2003 roku. Podział koła odbył się w przyjacielskiej atmosferze, przy pełnym zrozumieniu obu stron. Współpraca i przyjacielskie kontakty są w dalszym ciągu utrzymywane.

Przed dniem podziału myśliwi użytkowali trzy obwody łowieckie: w Nadleśnictwie Wichrowo, w Nadleśnictwie Orneta oraz w Nadleśnictwie Młynary. Ostatni z wymienionych obwodów pozostawiono do wydzierżawienia nowopowstającemu kołu.

Zebranie inicjujące powstanie koła odbyło się 7 maja 2003 roku i było jednocześnie Walnym Zgromadzeniem. Podczas tego uroczystego zebrania przyjęto nazwę K. Ł. „Leśnik”. Siedzibą został budynek Nadleśnictwa Młynary przy ulicy 1-go Maja 21A w Młynarach.

Początkowo było 15 macierzystych i 2 niemacierzystych członków koła.

Obecnie, do „Leśnika” należy 30 członków oraz 3 kandydatów, którzy na terenie dzierżawionego obwodu nr 82 prowadzą działania z gospodarki łowieckiej (ochrona, hodowla i pozyskiwanie zwierzyny). Koleżeńska atmosfera i dzielenie się pasją myśliwską pomagają realizować roczne plany łowieckie. Kandydatom odbywającym staż przekazywane są obowiązujące tradycje i zwyczaje.

Koło prowadzi też działania promujące łowiectwo wśród najmłodszych. Stała współpraca ze Szkołą Podstawową w Nowicy pozwala poszerzać wiedzę o aspekty ekologiczne. Wspólne dokarmiania zwierząt w okresie zimowym, czy udział dzieci przy wsiedlaniu bażantów to tylko przykłady wspólnych akcji edukacyjnych.