Obwód łowiecki

Zdjęcie główne #971 - Obwód łowiecki

Koło gospodaruje na obwodzie łowieckim nr 82 o powierzchni 5900 hektarów, w tym 1 513 lasu, zaliczony do kategorii słabych.

Położony jest w całości na terenie Nadleśnictwa Młynary, ale na terenie administracyjnym dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego oraz na terenie dwóch gmin: Młynary i Wilczęta.

Główne gatunki bytujące w obwodzie to dziki, sarny i jelenie. Ze zwierzyny drobnej dominującym gatunkiem jest lis oraz mniej liczne borsuki, jenoty, kuny, norki amerykańskie, tchórze. W celu odbudowy stanu liczebnego zajęcy koło zaniechało polowań na ten gatunek. Obserwowana jest coraz liczniejsza populacja bobrów.