5. Polowanie Zbiorowe

Wybierz zdjęcie
0
03.12.2017

Data

3 grudzień 2017 r.

Godzina

7.30

Miejsce

Danielewo - wiata

Prowadzący

J. Garbaczewski

Gospodarz

M. Szumski

Zwierzyna

jeleń, sarna, dzik, lis

Myśliwy, który chce wziąć udział w polowaniu zbiorowym, ma obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo co najmniej 3 dni przed polowaniem do prowadzącego polowanie (telefonicznie lub osobiście). Myśliwy niezgłoszony nie będzie mógł wziąć udziału w polowaniu.


Myśliwy zapraszający gościa na polowanie zbiorowe, ma obowiązek zgłosić zapraszaną osobę na co najmniej 3 dni przed polowaniem do prowadzącego polowanie (telefonicznie lub osobiście). Za akceptację udziału gościa w polowaniu zbiorowym odpowiada i decyduje wyłącznie prowadzący polowanie. Osoba niezgłoszona lub jeśli prowadzący nie wyraził zgody na zaproszenie, nie będzie mogła wziąć udziału w polowaniu.


Myśliwy zamierzający przywieźć ze sobą naganiacza zobowiązany jest powiadomić gospodarza polowania o tym fakcie co najmniej 3 dni przed polowaniem.


Organizację dalszych polowań uzależnia się od stopnia realizacji planu pozyskania. Przekładający powyższy plan polowań zbiorowych uprzejmie zawiadamia, że zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminów polowań w zależności od stopnia realizacji planu odstrzału.


Przypomina się, że udział w polowaniach zbiorowych jak i otrzymanie odstrzału indywidualnego jest możliwe tylko po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia o przystrzeleniu broni myśliwskiej na dany sezon.


Przypomina się o uregulowaniu wszystkich należności wobec Koła, w tym również składek do PZŁ.


Spotkanie myśliwych, naganki i środków transportu następuje o godzinie 7:30 w miejscu zbiórki.


W łowiskach, w których ma się odbyć polowanie zbiorowe dewizowe, wstrzymuje się wykonywanie polowań indywidualnych na terenie lasu i jego obrzeżach na 3 dni przed tym polowaniem.