Edukacja najmłodszych

Zdjęcie główne #955 - Edukacja najmłodszych

Nie od dziś wiadomo, że dzieci są przyszłością naszego świata. Tworzyć będą jego dalsze losy, dlatego niezmiernie ważne jest wpajanie im od najmłodszych lat właściwych postaw. Jednym z zadań, które powinno być podjęte w kształtowaniu dziecka, jest wrażliwość na środowisko naturalne i dbałość o nie.

 

Obecnie już w każdej placówce edukacyjnej, czy to w przedszkolu, czy też szkole, pojawia się temat dbałości o środowisko naturalne. Prowadzone są zajęcia dotyczące segregacji śmieci, sposobów ochrony roślin oraz zwierząt, oraz pogadanki, które przedstawiają dzieciom proekologiczne wzorce zachowań i skutki negatywnych zachowań wobec środowiska. Zwykle takie zajęcia są prowadzone przez zaproszonych specjalistów - przyrodników, leśników, co daje gwarancję wartościowych informacji. Warto zwrócić uwagę, aby przekazywane wiadomości były dostosowane w formie przekazu do wieku dzieci - tak, aby zrozumienie nie stanowiło dla nich problemu. Dzieci, wbrew naszemu ,,dorosłemu" myśleniu, żywo interesują się takimi zajęciami, zadają wiele pytań i chętnie biorą udział w zajęciach praktycznych. Otrzymaną wiedzę wcielają w życie w swoim najbliższym otoczeniu - domu rodzinnym. I tu pojawia się kwestia - jak my, dorośli - rodzina, powinniśmy wspierać dzieci w kształtowaniu postaw proekologicznych.

 

Przede wszystkim, należy samemu przyjąć taką postawę. Dziecko, które w domu rodzinnym nie będzie widziało właściwych zachowań, nie utrwali tych, które przekazano mu na zajęciach. Jeżeli rodzice nie dbają o środowisko, dziecko również nie będzie tego robiło. Owszem, będzie miało świadomość tego, że tak się robi, ale skoro wzór - czyli rodzice- nie robi tego, więc i ono uzna, że nie jest to aż takie ważne.

 

Bardzo ważne są rozmowy z dzieckiem, tłumaczenie mu, dlaczego nie wolno zaśmiecać otoczenia, niszczyć roślinności i krzywdzić zwierząt. Świetnym pomysłem jest rodzinny wyjazd na leśną ścieżkę ekologiczną. Jest idealną okazja do pokazania dziecku różnych gatunków roślin i drzew, które są opatrzone specjalnymi tabliczkami informacyjnymi. Warto podkreślać, że lasy są niezmiernie ważne dla środowiska, ponieważ to drzewa odpowiadają za powietrze, którym oddychamy. Należy zatem je chronić i dbać o ich czystość, gdyż śmieci, które są bezmyślnie wyrzucane, niszczą ekosystem leśny. Podczas takiego spaceru można zbierać z dzieckiem opadłe liście, z których po wysuszeniu można stworzyć wspaniały album- zielnik lub dekoracje. Z żołędzi i kasztanów możemy wykonać w domu ludziki bądź korale.

 

Podczas leśnego spaceru edukacyjnego z dzieckiem nie sposób nie wspomnieć o zwierzętach. Na ścieżkach dydaktycznych najczęściej możemy natknąć się na postawione paśniki i karmniki dla różnych zwierząt. Jest to idealna okazja do rozmowy z dzieckiem na temat pomocy zwierzętom, uwrażliwieniu go na ich los. Warto również przybliżyć dziecku, jakie rodzaje pożywienia są wykładane w paśnikach i czym żywią się poszczególne gatunki leśnych zwierząt. Ważne jest też kształtowanie u dzieci wrażliwości w stosunku do zwierząt, negowanie ich złego traktowania. Należy mówić dziecku, że zwierzęta również odczuwają ból i strach, a złem jest ich dręczenie i krzywdzenie. Jest to ważne, gdyż dzieci, które są uwrażliwione na żywe stworzenia, są również wrażliwe w stosunku do ludzi.

 

Warto również opowiedzieć dziecku, jakie gatunki zwierząt możemy spotkać w lasach. Z reguły dzieci same pytają o takie rzeczy, są ciekawe otoczenia. Może nawet uda się nam podczas spaceru zaobserwować jakieś leśne zwierzę? Taka chwila na pewno byłaby dla dziecka sporym przeżyciem. Jeśli nawet nie uda nam się natknąć się na leśnego mieszkańca, warto po powrocie do domu usiąść z dzieckiem i przejrzeć zdjęcia fauny w książce lub Internecie. Będzie to świetnym dopełnieniem obserwacji lasu ze spaceru.

 

Edukacja ekologiczna dzieci ma nie tylko dobry wpływ na ich rozwój, ale i także na dorosłych. Często to właśnie rozmowa z dzieckiem na temat otaczającego nas świata skłania nas do pochylenia się nad kwestią dbałości o przyrodę. Również fakt, że dla dziecka jesteśmy skarbnicą wiedzy, popycha nas do poszerzenia zasobu wiadomości, przykładowo o gatunkach zwierząt leśnych w Polsce, rodzajach lasów i drzew. To obopólna korzyść i świetna okazja do rodzinnego spędzania czasu.

 

----------

Martyna Wynimko