Ochrona pól i lasów

Zdjęcie główne #954 - Ochrona pól i lasów

Każdą pracę, na którą poświęcamy dużo naszego czasu i inwestujemy ciężko zarobione pieniądze, szanujemy podwójnie. Wielomiesięczne dbanie o to by z małego ziarenka wyrosły zamierzone plony, od których zależą finanse rodzin, nie jest prostym zadaniem. Podobnie jest też z dopilnowaniem gospodarki leśnej. Nie od dzisiaj wiadomo, że uprawy rolnicze i leśne są chętnie odwiedzane przez dziką zwierzynę, w celu poszukiwania łatwego do zdobycia pokarmu. Żerujące dziki, sarny czy jelenie są w stanie w krótkim czasie zniszczyć rośliny na dużym obszarze. Takie zniszczenia w uprawach nazywamy szkodami łowieckimi. Istnieje kilka metod zapobiegania szkodom, które przy współpracy myśliwych z rolnikami lub leśnikami są bardzo skuteczne.

Najbardziej efektywnymi sposobami ochrony upraw i płodów rolnych są metody mechaniczne, a najlepszą z nich jest grodzenie. Najczęściej stosuje się w tym celu siatkę do grodzenia upraw leśnych. Nie jest to jednak sposób używany zbyt często, zważywszy na dość wysokie koszty zastosowania. Inną mechaniczną metodą ochrony, która przynosi bardzo dobre efekty, jest użycie pastuchów elektrycznych. Niższe koszty zastosowania takiej bariery przed zwierzętami rekompensują pracochłonność przy utrzymywaniu ogrodzenia w dobrym stanie.

Następną grupą środków odstraszających są metody chemiczne, do których można zaliczyć repelenty o działaniu smakowym i zapachowym. Stosuje się do tego celu preparaty takie jak: STOP – ZEC, HUKINOL AL, STOP Dzik GR, czy Wildrepent AL. W tego typu środkach stosuje się substancje czynne, które mają imitować obecność człowieka lub drapieżnika.

W przeszłości stosowano także „odstraszacze” akustyczne i wizualne. Są to metody dosyć skuteczne, lecz zwierzyna bardzo szybko się do nich przyzwyczaja i już po kilku dniach nic sobie nie robi na przykład z makiety człowieka ustawionej na polu. Obecnie trwają badania nad zastosowaniem nowoczesnych sygnalizatorów dźwiękowych wykorzystujących naturalne mechanizmy lękowe zwierząt, takie jak np. odgłosy zwierząt kiedy są atakowane przez drapieżnika.

Powyższe metody zapobiegania negatywnym działaniom dzikiej zwierzyny na uprawy leśnie i rolne, każdy może zastosować samodzielnie, wedle swojego uznania i potrzeby.

Ogromny wpływ na występowanie szkód rolniczych ma współpraca rolników z myśliwymi. Korzyści płynące z dobrej relacji właścicieli upraw i kół łowieckich są obopólne. Podstawową metodą ochrony upraw przy takiej współpracy jest zmniejszanie populacji dzikiej zwierzyny przez planowany odstrzał. Rolnicy wydają zgodę na stawianie urządzeń łowieckich na ich terenie, zostawiają obszary nieobsiane (pasy), które umożliwiają skuteczne polowania. Ważne jest też zimowe dokarmianie zwierzyny przez myśliwych. Pozwala ono skutecznie utrzymać ją w lesie, w czasach kiedy brakuje pożywienia.